Undersider

Djævelens næstbedste taktik

INTRODUKTION

I Bibelen står der: ”Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud” (Rom.   8, 28). Det betyder blandt andet, at selv den værste og ”mindst kristne person”, du kan komme i tanke om, kan blive brugt af Gud til at gøre det gode for Ham og Hans børn, fordi Gud kan bruge hvem som helst til at tjene Hans vilje. Selv Djævelen må tjene Ham, når Gud byder ham det, eller når Gud i sin visdom lader selv onde gerninger blive brugt til at udrette noget godt. Dette budskab er en usigelig trøst for forfulgte brødre og søstre rundt om i verden, lige som det også er for os. Vi kan trygt hvile i Guds magt over vores liv, også når noget ondt sker, for Gud kan ikke begrænses af ondskab.

LÆS BIBELEN - LECTIO DIVINA

Paulus` Brev til Romerne kap. 8, vers 28-39
v28  Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. v29  For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. v30  Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. v31  Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? v32  Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? v33  Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. v34  Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. v35  Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? – v36 som der står skrevet: På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. v37  Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. v38  For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter v39  eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

 

UDFORSK

  • Hvad fortæller Bibelen om Guds magt i forhold til det onde i verden og Djævelens magt?
  • Hvordan forholder du dig til det onde, du møder i din hverdag og i verden? 
  • Gud kan "vende sorg til dans" og onde gerninger til at virke sammen til det gode. Har du i dit liv oplevet svære og "onde" ting, som er blevet vendt til det gode for dig og dit liv med Gud? Del det gerne med de andre.

 

BED

Bøn for den forfulgte kirke
Bed for alle de kristne, der må stå ansigt til ansigt med vold og terror. 
Bed for dem, der har mistet deres hjem og ejendele, og dem, hvis familie eller venner er blevet kidnappet eller dræbt.
Bed om, at de vil opleve Guds nærvær på kraftfulde måder. 

Bøn for dig og din gruppe
“Gud, hjælp os med at dele din kraft med dem, som føler sig kraftesløse og magtesløse. Hjælp os at tage dit ord med til nye steder og mennesker. Vi beder om, at alle disse mennesker, som udsættes for vold, må se dig og dit virke i deres liv.”

 

Download denne reflektion nedenfor 
(Klik på fuld skærm og klik på download-knappen i øverste venstre hjørne)

 

Tilbage