Undersider

Evangeliets barrierer

INTRODUKTION

Forfølgelse, som vi læser om den i Apostlenes Gerninger, er et eksempel på, hvordan fordomme og menneskelige barrierer bliver nedbrudt, for at evangeliet kunne blive spredt. Men det kan være svært at dele Guds ord med mennesker, der grundlæggende er meget forskellige fra os. Vi må ofte igennem en forvandlende oplevelse, hvis vi skal være i stand til at overvinde vores egne fordomme og barrierer.  

Læs Bibelen - LeCtio Divina

Jakobs Brev kap. 2, vers 1-13
v1  Mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. v2  For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling iført en fornem dragt og med guldring på fingeren, og der så også kommer en fattig mand ind i snavset tøj, v3  og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger: »Vær så god, her sidder du godt,« men siger til den fattige: »Du kan stå dér eller sætte dig her på gulvet,« v4  er I så ikke i modstrid med jer selv og har opkastet jer til dommere med onde tanker?
v5  Hør, mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham? v6  Men I ringeagter de fattige. Er det ikke de rige, der undertrykker jer og slæber jer for domstolene? v7  Er det ikke dem, der spotter det gode navn, som er nævnt over jer? v8  Ja, hvis I efterlever den kongelige lov i Skriften: »Du skal elske din næste som dig selv,« så handler I ret. v9  Men hvis I gør forskel på folk, begår I synd og afsløres af loven som overtrædere: v10  Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. v11  For han, som sagde: »Du må ikke bryde et ægteskab,« sagde også: »Du må ikke begå drab;« selv om du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. v12  I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov. v13  For den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt; barmhjertighed triumferer over dom.

UDFORSK

  1. Tal om, hvad Apostlenes Gerninger kapitel 10 fortæller os om at bryde barrierer og fordomme, og om at gå med Guds ord til nogen, der er meget anderledes end os selv.
  2. Tal om de barrierer eller fordomme, der forhindrer jeres menighed eller kirke i at møde mennesker, der ikke er som jer.
  3. Tal om de barrierer, der er i jeres personlige liv, og som afholder jer fra at møde mennesker med en anden livssituation. 
  4. Har du selv gået igennem en forvandlende oplevelse, der nedbrød en barriere eller fordom i dit liv? Beskriv den gerne.
  5. Tør du tale med en fremmed om Gud og lytte med et åbent sind?

BED

Bøn for den forfulgte kirke
Bed for dine brødre og søstre i troen, som hver dag må bære hån og spot med tålmodighed og mildhed.
Bed om, at Guds nåde vil flyde til dem.
Bed om, at de må finde måder at sørge for sig selv, og at de altid må se sig selv som Guds elskede børn.


Bøn for dig og din gruppe 
"Gud, hjælp os med ikke at være bange for at skille os ud fra mængden og lad os være klar til at give en kærlig og venlig forklaring på, hvad vi tror på. Hjælp os til at vise dit riges værdier og ikke verdens værdier." 

 

Download denne reflektion nedenfor 
(Klik på fuld skærm og klik på download-knappen i øverste venstre hjørne) 

 

Tilbage