Undersider

Hvem forfølger dig?

INTRODUKTION

Forfølgelse kan ofte virke som en fjern og uvirkelig ting for os kristne, som bor i Vesten, og vi kan være taknemmelige for, at vi ikke forfølges. Alligevel ser kristne i fx Nordkorea, Kina og Saudi-Arabien det ofte som en ære at blive forfulgt. De ser det som et bevis på, at de er levende og gør en forskel. Men forfølgelse er en del af kristenlivet og en ære for alle dem, der står det onde imod, om de bor i Nyborg eller Nordkorea.   

LÆS BIBELEN - LECTIO DIVINA

Paulus` Andet Brev til Timotheus kap. 1, vers 6-14 
v6  Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. v7  For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. v8  Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. v9  Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, v10  og som nu er åbenbaret ved vor frelser Kristi Jesu tilsynekomst, ved ham, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. v11  For det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer. v12  Derfor må jeg også lide dette; men jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vis på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er betroet mig, til den dag kommer. v13  Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus; v14  den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os.

UDFORSK

  • Tal om, hvordan I kan stå det onde imod, der hvor I bor.
  • Hvad frygter I mest, når snakken falder på forfølgelse i jeres liv, og hvordan kan I lægge den frygt over til Gud?
  • Har du oplevet forfølgelse? Hvordan?
  • Har du prøvet at gå imod det onde? Hvordan udspillede situationen sig?

BED

Bøn for den forfulgte kirke
Bed for kristne rundt om i verden, der føler sig fanget eller begrænset af deres regering eller samfund. Bed Gud om at vise sin styrke igennem dem. Bed især for dem, der bogstaveligt talt er fanget – i fængsel eller arbejdslejre.


Bøn for dig og din gruppe  
”Helligånd, arbejd igennem os, hvor end vi er, og hvad end vi foretager os. Selv i tider, hvor vi føler os ”fanget” eller ”begrænset”, beder vi om, at vi må tro på, du stadig er aktiv, og at du stadig har en mening med vores liv.”

 

Download denne reflektion nedenfor 
(Klik på fuld skærm og klik på download-knappen i øverste venstre hjørne)

 

Tilbage