Undersider

Vaner, der frelser

INTRODUKTION 

Hvordan kan vi skabe rammer og vaner i vores hverdag, så vi hver dag kan blive fyldt af Jesu visdom, vejledning og hjælp? Den russisk-ortodokse præst Glenvir Kryden fortæller, efter at have tilbragt fem år i en fangelejr i Sibirien, at én helt særlig daglig vane hjalp ham igennem denne forfærdelige tid. Nemlig at bede i tre trin. Først takke, dernæst lovprise Kristus som Herre og til sidst bede om Hans hjælp i sit liv. Hvis vi på samme måde involverer Gud hver dag, så er der en stor chance for, at hver dag bliver forvandlet, hvad end der sker.  

 

LÆS BIBELEN - LECTIO DIVINA 

Paulus` Brev til Kolossenserne kap. 1, vers 1-17 
v1  Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. v2  Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. v3  I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.v4  Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. v5  Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse.v6  Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. v7  Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. v8  Men nu skal også I aflægge det alt sammen: vrede, hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund.v9  Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger v10  og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. v11  Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. v12  Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. v13  Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. v14  Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. v15  Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige. v16  Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. v17  Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham!

 

UDFORSK

  1. Tal om, hvad Kolossenserbrevet fortæller om at involvere Gud i hele vores liv og hverdag.
  2. Tal om, hvad I konkret gør for at involvere Gud i hele jeres liv.
  3. Tal om, hvad I er taknemmelige for. 
  4. Tal om, hvor I har brug for Guds hjælp. 

BED

Bøn for den forfulgte kirke
Bed for kristne, der er isolerede og udstødt af deres regering eller samfund. Bed om, at de må opleve styrke i Gud og mærke Hans nærvær, selv når Han føles usynlig. Bed for dem, der udholder lidelser, at de må opleve en grad af mening i alt, hvad der sker. 


Bøn for dig og din gruppe 
“Kære Gud, her og nu giver vi dig pladsen til at gøre det umulige i vores liv. Vi husker, at din opstandelse kun skete få dage efter, at vi troede, du var borte for evigt. Brug vores fejltagelser og selv vores tvivl til at afsløre dit nærvær og din kraft.”

 

Download denne reflektion nedenfor 
(Klik på download-knappen i øverste venstre hjørne) 

 

Tilbage