Undersider

Tegninger til børn i Centralasien

Vores vision er, at børn fra den forfulgte kirke skal blive forbundet med, elsket af og støttet af deres kristne familie rundt om i verden, så de kan give dem mod og styrke til at stå stærke i deres tro.

Tegninger til børn i Centralasien

Børn af troende kristne kan møde udfordringer på grund af deres tro: Nogle af disse påvirker dem direkte (ved at de bliver fanget i den vold, som det kristne samfund oplever) eller specielt (diskrimination ved at forhindre dem i at modtage uddannelse for eksempel, eller dem, der har en dobbelt identitet: De er kristne hjemme, men muslimer eller kommunister i skolen eller i deres nabolag); nogle af dem bliver påvirket indirekte (ved at miste deres forældre, for eksempel til vold eller arrestation).

Ingen forældre vil vælge at have deres børn i et land med hungersnød, hvis de har et valg, og meget få vil vælge at have deres børn i en krigszone, hvis de har et alternativ. Og alligevel er der hver dag kristne mødre og fædre, der er tvunget til at vælge mellem at være tro mod Jesus eller beskytte deres børn – mellem at opdrage deres børn som kristne eller bevare dem fysisk sikre.

Derfor er der mange børn, der vokser op uden at vide, at de er i alvorlig fare på grund af deres forældres beslutning for at følge Kristus – og naturligvis ønsker disse forældre også at se deres bør vælge selv at følge Jesus. Mange forældres mod og overbevisning i den forfulgte kirke er både inspirerende og gør én ydmyg, men det har ofte store omkostninger – og det er både forældrene og deres børn, der betaler prisen.

I alle centralasiatiske lande kræver det en speciel tilladelse at arbejde med børn, at undervise dem om Kristus. Hvis man ikke har det specificeret i vedtægter og tilladelse fra Komiteen for Religiøse Anliggender, arbejder man illegalt. De fleste centralasiatiske lande har vedtægter i deres love om religion med forbud mod at undervise børn i religion.

Forestil dig...
Forestil dig, at du ikke har frihed til at gå i kirke eller til ungdomsmøde. At du ikke har lov til at have en børnebog eller Bibel.

Forestil dig, at dine forældre og familie er ledere i en hemmelig husmenighed. Hver lørdag er der mennesker, der besøger dine forældre, og de spiser middag hele aftenen. De kalder denne middag for et husmenighedsmøde. Det ikke tilladt fra regeringens side, fordi kun hvis der er 50 mennesker, kan man organisere et kristent møde. Og man skal registreres for at gøre det.

Men du befinder dig sammen med bare 20 mennesker! De deler liv, og så er der én, der begynder at læse fra Bibelen, og de deler nadver. De underviser også dig om, hvordan man kan blive en kristen, og de fortæller dig beretninger om Jesus.

Forestil dig, at en dag under husmenighedens møde dukker der 10 politimænd op og ransager huset. Du ser, at de arresterer dine forældre og deres gæster. De råber ad dig, og du løber til dit værelse. Pludseligt bliver der meget stille i huset, fordi de alle blev taget med til politistationen. Du ringer til din bedstemor angående det, der skete, og de henter dig, så du kan være hos dem.

Forestil dig, at dine forældre og gæster får en bøde for at have husmenighedsmøder. Forestil dig, at de bliver fængslet i 2 uger, og du kan kun besøge dem én gang om ugen på politistationen.

Forestil dig, at du lever i et sådant land og deltager i sådan en hemmelig husmenighed. Hvad vil du virkelig gerne se? At du ikke er den eneste, og at andre kristne børn beder for dig. Forestil dig, at du kan sende en tegning til disse børn i Centralasien, så børnene der bliver rigtigt opmuntrede, fordi du tænker på dem!

Besked fra en børnegruppe
Søndagsskolen i husmenigheden består af to grupper: juniorer og en ældre gruppe. Hver søndag mødes den ældste og den yngste grupper hver for sig, og der bliver givet bibelundervisning til den ældste med bøger og til de yngre med illustrationer såsom farvelægning og lignende.

Desuden har den ældste gruppe engelskundervisning to gange om ugen, hvor børnene får kundskab og udvikling. Desuden er der festlige anledninger for børn såsom jul, påske, nytår osv. Og hvert år er der sommerlejre, hvor børnene har en god chance for at slappe af og lære at tjene hinanden.

Tegningerne vil være til stor opmuntring for børnene – og også for deres forældre. De vil mærke og se, at de ikke er glemt, og dermed ved de, at de er en del af den verdensomspændende menighed.

Retningslinjer:
•    Tegninger fra børn er bedst, ingen breve, tak.

Af sikkerhedshensyn:
•    Nævn ikke Open Doors i tegningerne.
•    Du kan opgive dit navn, men skriv ikke din adresse.
•    Send ikke penge eller tilbud om hjælp

Retningslinjer med hensyn til oplysning om tilknytning:
•    Open Doors Danmark indsamler tegningerne på vores kontor og sender derefter tegningerne videre til den forfulgte kirke.
•    Tegningerne skal sendes til Open Doors Danmark, Haslegårdsvej 10, D9, 8210 Aarhus V.

Denne skrivekampagnen slutter d. 31. december 2019. Se flere skrivekampagner her.

Tilbage